Címke-archívum: Fesztiválmegnyitó

Húszimádóknak

Ma két új szókört tanulok. Az egyik a kerítésszaggató köre. Dinnye szaggatja a kerítést, Dinnye az egy kutya, a kerítés az kerítés, több. A szaggatás ua, mint máshol, szaggatásba itt azért torkollik ha szert tehetnék újabb kutyákra, trollkollik lennének a helyzet, mert egy kárikittyom a szomszédba átszökik, én a szomszédban vagyok és Dinnye igedes ak. […]

A kör

A kör a geometriában egy sík azon pontjainak halmaza, azaz mértani helye, amelyek a sík egy meghatározott pontjától (középpont) adott távolságra (sugár) vannak. Ha egy pont a síkban úgy mozog, hogy egy szilárd ponttól való távolsága állandóan ugyanaz, akkor egy önmagába visszatérő görbe vonalat ír le. A kör az egy (1) geometriai analógiája, egy kiterjedéssel […]

A 17-es számról

A 17 prímszám, csak 1-gyel és 17-tel osztható. Két páros szám, a 16-os és az igen népszerű 18-as közötti természetes szám. A páros a jin, a nőiesség, a páratlan számok a jang, a férfiasság princípiumai. A világban minden számmal kifejezhető. A számok a kozmikus rendszer, az ideák, a világ törvényszerűségeinek absztrakt szimbólumai, hierarchikus szintek jelölői. […]

Tizenegy – leírva 2×1

A korai civilizációkban – ahol a számok kialakultak – rendkívül jelentős volt a számok szimbolikus használata. Még a görögök is meg voltak győződve arról (az i. e. VI. századi püthagoreusok hatására), hogy a számok a kozmosz harmonikus törvényeinek kulcsai, az isteni világrend szimbólumai. A 11 két jelentős szám közé esik a számsorban. A 10 a […]

Idézetek az időről

1. „Az idő nemzette ama eget és eme földet is. Az idő bocsájtotta ki magából mindazt, ami létrejött, és aminek létre kell jönnie.” Athara-véda, XIX. rész, Kr. e. 2. évezred 2. „A ránk leselkedő Idő, mely minden életnek végét szegi, mindent leront-emészt.” Mahábharáta, Kút-pédázatok, Kr. e. 800 körül 3. „A végtelen idő a megszámlálhatatlan.” Egyiptom, […]

A Terasz

Hajnali vallomás az Arnolfini–Zsubori házban – 2002. 10. hó 12., 6 óra 36: se sötét, se világos, de október, s ez bizonyos. Kívül van vagy belül? Összeköt vagy elválaszt? Ki adja meg a kérdéseinkre a választ? A létezés fenséges pillanatai a teraszon: esőkopogás, hajnali ragyogás, hosszú árnyék az őszben, madarak távoli üzenete, illatok a Duna […]

Archívum

Miért fontos az archiválás, a dokumentálás, a megőrzés, az emlékezés? A Krisztus előtti 3. évezred végétől ismeretesek a föníciai Ugoritban és a mezopotámiai Urban és Nippurban kiásott agyagtáblák. Hárámban került felszínre az első ismert magánlevéltár. Ninivében körülbelül 10 ezer agyagtáblát találtak: leveleket, szerződéseket, szótárakat, asztrológiai, jogi, irodalmi szövegeket. Az Ószövetség szerint Nehémiás létesítette az első […]