Havi archívum: szeptember 2012

A doboz világa

A „doboz” vagy „box” néven ismert képzőművészeti műtípus formai megjelenése révén kivételesen sok ponton kötődik a mindennapok tárgyi világához, és jelképerejénél fogva is különös és fontos társa-rokona a klasszikus modern művészet XX. század elején született új kifejezésformáinak. Hatásokban, kifejezésekben és törekvésekben rendkívül bő és sokrétű a Pápai Emese művészettörténész által Dobozvilág címen megrendezett kiállítás, amely […]

Párhuzamos legendák

Nem dicsekvésképpen mondom, de eddigi életemben valahogy nem jutottam hozzá A Pendragon legenda című klasszikushoz. Előfordul az ilyesmi, még ha egy angol – pláne walesi – háztartásban ez aligha tartozna a megbocsájtható bűnök közé, sőt egyenesen udvariatlanságnak számítana. Nos, e tarthatatlan állapot oldódni látszik, miután a minap a CD-ket kecsegtetően kaotikus rendben felsorakoztató polcon, egy […]

A legjobb orvosság

A mail art-isták (sőt, mail-artisták) társadalma így, kívülről nézve, olyannak tűnik nekem, mint egy, Don Quijote világgal szembe menő, elszánt szépségeszményét az örökké gyermeklelkűnek maradó, kiváltságos felnőttek játékszenvedélyével elegyítő nemtitkos társaságé. Ők biztosan nem lesznek idegesek, ha csönget a postás, mert nem egy tértivevényes NAV-levél vagy egy gázdíjfelszólítás réme dereng fel szemük előtt. Nem, ők […]

Pogácsák a könyvesboltban

Az Örkény-centenárium kapcsán számos irodalmi rendezvényre került sor mostanában, többek között az Írók Boltjában is. Szeptember 6-án például azt a kötetet mutatták be, amelyben kortárs írók Egyperces-átiratait állítják párba az eredetivel. (2×1 perces novellák, Tevan Kiadó, 2012) Itt hangzott el A végzet című is, utána pedig Podmaniczky Szilárd parafrázisa. Az Örkény-egypercesben egy anyuka finom, friss […]

goDamode Re-port

Az van ott, hogy godmode. Rögtön a Damage Report neonfénye mellett. Szerencsére mintha harmadik napja esne az eső, a napszemüvegem pedig megvéd a maradék fénytől. Az örökélet, örökfegyver és öröklehetőség szentháromsága a fülem mögött, a kispolcon, a mosolyom a régi – minden másom alakul, változik folyamatosan. Nem csoda, hogy alig találom a helyem. Már ha […]

Karinthy vendégségben

A sokoldalú Karinthy Frigyes életművében van egy kis könyvecske, amelyet Gundel Károly szakmai támogatásával írt. Az előszó szerint e mű értelmet adna annak az anekdotának, mely szerint Pistikét egyszer megkérdezték, hogy mi szeretne lenni felnőtt korában, mire ő ezt válaszolta: vendég szeretnék lenni, Budapesten. Karinthy végigvezeti az olvasót a vendégség összes buktatóján, a meghívástól a […]

Pasolini és én

Pasolini túl bonyolult nekem, félek tőle, félem azt a világot, amely az övé volt, de amely valahogyan mégis a mi mindannyiunk világának része. És csodálom is ugyanakkor, mert mérhetetlenül gazdag fantáziája megragad! És mindannyiunkat meg kell ragadjon, akár értve, megérteni akarva, akár értetlenül közeledünk hozzá vagy kerüljük el. És irigylem is olykor: talán mert mindennel […]

Mózes Katalin rejtélyes világa

Shakespeare Macbethjéből jutottak eszembe sorok, amikor 2005 szeptemberében Mózes Katalin műtermében közvetlen kapcsolatba kerültem festményeivel, kollázsaival, objet-jeivel assemblage-aival: „…tipegve / Vánszorog létünk a kimért idő / Végső szótagjáig, s tegnapjaink / Csak bolondok utilámpása voltak / A por halálba” (Shakespeare: Macbeth. V. felvonás 5. szín, Szabó Lőrinc fordítása). Erőteljesen megszólítottak e különös nyelvezetű, számomra cseppet […]

Havasalföld létezik

Mit kezdjen az ember a nyárral, ha tizennégy éves és egyedül hagyták otthon, mert mialatt az anyja a soros elvonókúráját tölti egy „szépségfarmon”, az apja a titkárnőjével „túlórázik”? Ha a lány, akibe szerelmes, mindenkit meghív a születésnapi bulijába, csak őt nem, és ha akkora lúzer, hogy még gúnynév sem jár neki? Az osztály másik számkivetettjével […]

Túl sok az információm ahhoz, hogy nyilatkozni tudjak…

Az ismeretelmélet szerint: „Az információ olyan ismeret, tapasztalat, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, ennek rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja, ami átmenetileg a tudásbeli bizonytalanság növekedésével is járhat.” Az információs fizika definíciója: „Az információ és a rend szoros kapcsolatban vannak egymással. Minden rendezett szerkezet információt hordoz. A fizikában az energiát munkavégző képességként definiálják, az információ ennek […]